Dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü


DTMF CEP TELEFONU İLE UZAKTAN KONTROL DEVRESİ | GEZENBİLİR DTMF CEP TELEFONU İLE UZAKTAN KONTROL DEVRESİ

CM bacak numaraları. CM Doğruluk Tablosu. Teknoloji teknoloji ve de gene teknoloji diyorum başka bişey demiyorum. Bir de evde benim yerime temizlik yapacak,ütü yapacak,yemek pişirecek bir robot yaparlar mı acaba günün birinde. Bu devre, telefon hattı yoluyla iletilen DTMF sinyallerinin kodunu çözer ve şifre bilgisini denetler. Şifrenin doğru olarak tuşlanması durumunda, cihazları kontrol etmesi için kullanıcıya yetki verir. Aksi halde kullanım izni vermez.

Şifre ve komut bilgileri telefon hattı üzerinden DTMF sinyali şeklinde iletilir. Projenin ayrıntılarına geçmeden önce telefon şebekesi hakkında bilgi vermekte yarar var. Standart bir telefon şebekesinde her bir telefon, santral birimine bir çift bakır kablo ile bağlıdır. Telefon numarası santrale tonlu arama veya darbeli arama olmak üzere iki farklı şekilde iletilebilir. Günümüz telefon sistemlerinde yaygın olarak tonlu arama özelliği kullanılmakta.

Tonlu arama, telefon üzerindeki her bir tuş için farklı frekanslı sinyaller gönderilerek yapılır. DTMF sinyalleri telefon hattı üzerinden konuşma sinyali ile birlikte gönderilir ve alınır. DTMF sinyal şekli Telefon üzerindeki 1 tuşuna basıldığında, telefon hattına Hz ve Hz frekanslı iki sinyalin toplamından oluşan bir sinyal gönderilir. Tuşlara ait frekans değerlerinin farklı olması, telefon ahizesinden duyulan sesin tonundaki değişimden de anlaşılır. Şekil 3: DTMF sinyalinin dalga şekli. Bu entegre elektronikçilerden kolayca temin edilebilmekte. Şekil 5: CM bacak numaraları ve isimleri.

DTMF sinyalinin içerdiği ton çiftine göre çıkışta hangi ikilik değerin üretileceği bu tabloya göre belirlenir. Böylece, telefon başındaki kullanıcının 1 tuşuna bastığı anlaşılır.

Cep Telefonu İle 8 Adet Röle Uzaktan Kontrol Dtmf | GEZENBİLİR

Şekil 6: Doğruluk tablosu. Projede kullanılan PIC16F84A entegresi en popüler ve en yaygın olarak kullanılan mikro denetleyicilerden biridir. RISC mimarisine sahip bu mikrodenetleyici 18 bacaklı olup 13 adet giriş-çıkış portuna sahiptir. Gerek Fiyatının ucuz olması gerekse port sayısının yeterli olması nedeniyle uzaktan kontrol sisteminde PIC16F84A mikro denetleyicisi tercih edildi. Daha fazla ayrıntılı bilgi için  PIC Nedir  menüsünü inceleyebilirsiniz. Tasarlanan uzaktan kontrol sistemi, direkt olarak telefon hattına paralel bağlanır ve dünyanın herhangi bir yerinden telefon hattı aracılığı ile elektriksel cihazların kontrolünü sağlar.

GSM veya Telekom şebekesine üye herhangi bir abonenin, cihazın bağlı olduğu telefon numarasını araması ile sistem aktif duruma geçer. Bu ilk aşamada PIC yazılımı yoluyla telefonun kaç kez çaldığı tespit edilir.

Belirlenen çalma sayısına ulaşıldığında, sistem kullanıcıdan bir şifre girmesini bekler. Uygulamanın güvenliğini doğrudan etkilediği için şifre uzunluğunun 4 haneden az olmaması gerekir. Böylece hattın lüzumsuz yere meşgul olması önlenir. Şifrenin doğru olarak girilip girilmediği PIC mikro denetleyici tarafından denetlenir.

Girilen şifre yanlış ise sistem doğru şifre girilmesini bekler. Bu aşamada sistem kullanıcıdan komut bekler ve verilen komutları anında işler. İşlemi sonlandırmak için tuşuna basılır. Bunlar optik izolasyon devresi, manyetik izolasyon devresi, DTMF kod çözücü devresi ve röle sürme devresidir. Bu birimlerin ayrıntılı açıklaması aşağıda verilmekte. Devredeki 4N25 opto-coupler entegresi, telefon hattı ile PIC devresi arasında optik bir izolasyon sağlar. Şekil 9: Optik izolasyon devresi. Telefon her çaldığında devre çıkışında yaklaşık 25 adet darbe pals görülür.

Darbe periyodu 40 ms civarındadır. Darbe sayısı santralin yapısına göre farklılık gösterebilir.

PIC mikro denetleyici bu darbeleri sayarak telefonun kaç kez çaldığını tespit eder ve darbe sayısı istenen değere ulaşmışsa telefon hattını otomatik olarak açar. Şekil Manyetik izolasyon devresi. Böylece DTMF kod çözücü entegresi elektriksel gürültülerden daha az etkilenir ve bir arıza durumunda telefon hattına zarar gelmez. Böylece bir kullanıcıya gerek olmadan hattın otomatik olarak açılması sağlanır. Şekil DTMF kod çözücü devresi. Böylece telefon üzerindeki tuşlardan hangisine basıldığı PIC mikro denetleyiciye yüklenen program ile tespit edilir.

Şekil Röle sürme devresi. Bu program wista ve windows7 kurulu bilgisayarlarda çalışmaz. XP kurulu bilgisayarlarda güzel çalışmaktadır. Program kurulduktan sonra.

Telefonla Evdeki Cihazları Uzaktan Kontrol Etme

Açılan dosyanın içinden aşağıdaki kısım bulunur. Yukarıdaki örnekte açma şifresi   tür kapatma şifresi   tir. DTMF  rakamlarının değerleri aşağıdaki gibidir. Yukarıdaki şifreyi diyelim açma kapatma olarak değiştireceğiz. Bu şekilde değerleri değiştirdiğimizde şifreyi değiştirmiş olduk. Burada dikkat edeceğimiz önemli bir nokta sıfır yerine sıfır değil de 10 yazdık çünkü dtmf sisteminde sıfırın değeri yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere on dur.

Bu değişiklikler yapıldıktan sonra klavyenin F9 tuşuna basılır. Bunun sonucunda programı açtığımız klasörün içine otomatik olarak değişiklik yaptığımız şifre programına ait hex dosyası oluşur.

TELEFON İLE UZAKTAN CİHAZ KONTROLÜ (DTMF)

Bu hex dosyasını pice yükleyip kullanabiliriz. Yazılım yeni çizilmiş bir baskılı devreye uyarlanacağında aşağıdaki kısım yeni çizilen baskılı devredeki portlara uygun şekilde değiştirilir. Burada E1 diye adlandırılan bacak mt in şemadanda görüleceği üzere 11 numaralı ayağıdır. Buradan şunu anlarız demekki mt in 11 numaralı bacağını getirip pic işlemcinin 10 numarasına bağlayacağız.

Telefonla Evdeki Cihazları Uzaktan Kontrol Etme - Okur Haberleri Forumu - CHIP Online Forum

Yok bir tutarda baskılı devrede picin başka bacağını kullanırsak buradan port adını ona göre değiştirmemiz gerekir. Yazılımda aşağıdaki kısım hangi portun giriş hangi portun çıkış olacağını belirler.

Bu şekilde yazılmışsa b portunun hepsi giriş a portunun hepsi çıkıştır. Giriş olursa pice bilgi girecek çıkış olursa pic ordan çıkış verecek demektir. Örneğin mt den bilgi geleceğinde o portların giriş olması gerekir. Pic röle çıkışı verecek ise o portlarında çıkış olması gerekir. DTMF programında röle sayısı arttırılmak istendiğinde; aşağıdaki satırlara ekleme yapılır. Diyelim önce elimizde 2 röleli çalışan yazılım var. Ve komut satırı aşağıdaki gibi.

Biz bu satıra bir röle daha ekleyerek bu satırı aşağıdaki gibi değiştiriyoruz. Yukarıda görüldüğü gibi 3. Bu eklemeyi yaptıktan sonra.

Cep telefonu ile uzaktan röle kontrol devresi

Bir röle daha eklediğimiz için bir açma ve kapama şifresi daha eklenir aşağıdaki gibi. Röle sayısı yukarıdaki örnekteki gibi arttırılır. Röle sayısı pic işlemcinin boş port sayısıyla sınırlıdır. Röle sayısı azaltılmak istendiğinde yukarıdaki işlemlerin tam tersi yapılır. Etiketler:   CM   dtmf   dtmf devresi   dtmf kontrol   dtmf röle   microchip pic projeleri   PIC16F   telefon kumanda   telefon röl e.

dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü Dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü
dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü Dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü
dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü Dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü
dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü Dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü
dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü Dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü
dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü Dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü
dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü Dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü
dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü Dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü

Related dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolüCopyright 2019 - All Right Reserved